Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:06:47

Ärende om hantering av risksäkringsmöjligheter har skickats till ACER för beslut

Frågan om hur de otillräckliga risksäkringsmöjligheterna i Finland ska hanteras på gränsen mellan Sverige och Finland skickas nu vidare till EU-myndigheten ACER* för beslut.

Energimarknadsinspektionen (Ei) och den finska motsvarigheten Energiavirasto (EV) har inte kunnat komma överens om hur de otillräckliga risksäkringsmöjligheterna i Finland ska hanteras på gränsen mellan Sverige och Finland.

Därför har ärendet nu, i enlighet med artikel 6(10) i EU-förordningen 2019/942, lämnats över till ACER för beslut.

Bristande risksäkringsmöjligheter kan hanteras antingen genom att tillsynsmyndigheterna ber de systemansvariga, i det här fallet Svenska kraftnät i Sverige och Fingrid i Finland, att ställa ut så kallade långsiktiga överföringsrättigheter**, eller genom att säkerställa att det finns andra typer av långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring mellan elområden.

Den finska tillsynsmyndigheten EV och dess estniska motsvarighet har tidigare beslutat om att långsiktiga överföringsrättigheter ska införas mellan Finland och Estland för att hantera de otillräckliga risksäkringsmöjligheterna i Finland.

– Idag finns inte långsiktiga överföringsrättigheter som instrument i Sverige utan risksäkring sker mot systempriset och elområdesrisker kan hanteras genom EPAD-kontrakt tillsammans med systempriskontrakt. Det är därför viktigt att svenska och nordiska intressenter tar chansen att ge sin syn till ACER på vilka risksäkringsprodukter som behövs för att öka möjligheterna till risksäkring, säger Alejandro Egüez, analytiker på Ei.

Intressenter kan lämna synpunkter till ACER

Eftersom den svenska och den finska tillsynsmyndigheten för energi inte kunnat enas i frågan skickas ärendet nu vidare till ACER.

ACER kommer i sin tur att bjuda in intressenter att lämna synpunkter under april månad. ACER kommer också att anordna ett samrådsmöte.

Mer information

På ACER:s webbplats finns mer information om ärendet, om när intressenter kan lämna synpunkter och om det kommande samrådsmötet.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

** Den engelska termen är Long Term Transmission Rights (LTTRs)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter