Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:59:11

Fokus på framtidens energimarknad i nytt projekt

Vilka trender och utmaningar kan vi se på energimarknaderna och hur påverkar de Energimarknadsinspektionens (Ei:s) arbete? Det är frågor som ständigt är aktuella, men som Mattias Önnegren och hans kollegor tittar extra mycket på just nu i ett nystartat projekt kopplat till framtidsspaning.

Mattias fotografi

— I centrum för projektet står energiomställningen och de nationella klimatmålen, säger Mattias Önnegren, analytiker på Ei. Det vi vill titta närmare på är bland annat hur energimarknaderna påverkas av en ökad energianvändning och förändrad energimix med mer förnybart och om de regler som finns idag är anpassade för framtiden.

Framtidsspaning är ett internt projekt som startade hösten 2021. Syftet är att på olika sätt samla och dela kunskap om de energiutmaningar som ligger framför oss, men även att identifiera om framtida trender kommer att kräva ändringar i regelverken.

Intervjuar experter

I dagsläget är det fem personer som arbetar inom projektet och en stor del handlar om att samla in kunskap och sammanställa de delar som har betydelse för energisystemet. Kartläggning av kraftslag idag och i framtiden, vätgasens utveckling, lokal produktion och energilager är några av de frågor som gruppen tittat närmare på.

— Vi har bland annat intervjuat experter inom energibranschen och på universitet om vilka utmaningar de ser idag och i framtiden. Vad gäller vätgas har vi gått lite längre och anlitat en konsult som analyserat utvecklingen av vätgas och vätgaskluster och sammanställt det i en rapport, säger Mattias Önnegren.

Omvärldsbevakning i en vidare bemärkelse och att följa det aktuella världsläget är en självklar del av arbetet. Men de mer specifika frågor som funnits med sedan projektets start är, förutom att titta på regelverken i relation till en förändrad energimarknad och vätgasutvecklingen som redan nämnts, bland annat att titta närmare på utvecklingen av elektrifieringsstrategin, tekniker kopplade till den framtida produktionsmixen och frågor kopplade till EU:s förslag till gasmarknadspaket.

Internt, men delas med andra

Även om projektets huvudsyfte är att öka kunskapen internt och förbereda myndigheten för de utmaningar inom energiområdet som kan väntas inom de närmaste åren, kommer en hel del av arbetet även att delas externt.

— Vi delar gärna med oss. Konsultrapporten om vätgas finns redan publicerad och planen är att vi så småningom även ska ta fram och publicera någon typ av ståndpunktspapper eller faktablad som berör olika frågor, säger Mattias Önnegren.

Får ett bredare perspektiv

När Mattias inte ägnar sig åt att spana på framtidens energimarknad är hans specialområde på Ei, och i de internationella arbetsgrupperna han deltagit i, intäktsramsreglering där frågor som kalkylränta, effektiviseringskrav och incitament står på agendan.

När erbjudandet om att dela sin tid mellan nätregleringsfrågor och att ansvara för framtidsspaningen var valet att tacka ja enkelt.

— Det här gör att jag får ett bredare perspektiv som jag har nytta av även i det vanliga arbetet på Ei och i de internationella arbetsgrupper som jag är med i. Vi har så klart tittat på trender och gjort omvärldsanalyser även tidigare, men nu gör vi det mer strukturerat, vilket innebär att vi kan vara mer proaktiva och påverka på ett annat sätt än tidigare.

Rapporten om vätgas och vätgaskluster som nämns i texten finns här.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter