Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:51:05

ACER bjuder in till workshop om elmarknadsdesign

Den 10 februari anordnar ACER* en digital workshop om elmarknadsdesign. På agendan står bland annat frågor om för- och nackdelar med den nuvarande utformningen av grossistmarknaden för el.

– Bakgrunden är de höga elpriserna och ACER har tidigare fått ett uppdrag av EU-kommissionen att göra en bedömning av prisutvecklingen och den nuvarande elmarknadsmodellen, säger Fredrik Norlund, enhetschef på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Bakgrunden till ACER:s uppdrag

Med anledning av de höga energipriserna under senare delen av 2021 fick ACER ett uppdrag av Europeiska kommissionen att göra en bedömning av prisutvecklingen och av för- och nackdelar med hur den nuvarande grossistmarknaden för el är utformad. Kommissionen ville bland annat ha en bedömning av de viktigaste drivkrafterna och sannolika framtidsutsikter för energipriserna i Europa.

I november publicerade ACER en första preliminär bedömning. En slutlig bedömning med rekommendationer ska lämnas i april 2022.

Workshop innan slutlig bedömning i april

Inför den slutliga bedömningen bjuder ACER in intressenter till en workshop för att diskutera frågor kopplade till elmarknadsdesign.

De frågor som kommer att tas upp under workshopen är bland annat för- och nackdelarna med den nuvarande utformningen av grossistmarknaden för el, om säkerhet kring framtida intäkter på elmarknaden är tillräcklig för de närmaste årens investeringsbehov och vilka alternativ som finns vad gäller att skydda slutkonsumenter vid stora prissvängningar.

– Det här är frågor som är högst aktuella och elmarknadens utformning påverkar egentligen alla. Så vill man vara med och diskutera frågan är det här ett bra tillfälle, säger Fredrik Norlund.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande elmarknadsmodellen har i princip pågått inom EU sedan avregleringen på 1990-talet.

– Och vi är inte i mål ännu, säger Fredrik Norlund. Hur en optimal elmarknadsmodell bör vara utformad är så klart en komplex fråga. Om man tittar på den övergripande funktionen kan jag inte se några uppenbara alternativ som skulle vara bättre, sedan kan man såklart alltid skruva på detaljer. Att som vissa länder förespråka införande av pristak på grossistpriser eller andra åtgärder som stör marknaden tror jag inte är rätt väg att gå. Den senaste tiden är det bland annat beroendet av naturgas som drivit upp priserna. Det pekar på att vi är på rätt väg med att fasa ut fossil elproduktion. Då är det också viktigt att marknaden ges rätt signaler.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators Länk till annan webbplats.) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter