Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:53:50

Internationell rapport kopplad till gasmarknadspaketet

I slutet av december publicerade ACER* och CEER** rapporten "Position Paper on Key Regulatory Requirements to Achieve Gas Decarbonisation". Rapporten presenterar rekommendationer för omställningen till en mer fossilfri gasmarknad kopplad till föreslaget på det nya EU-regelverket för gas (gasmarknadspaketet).

Den 15 december antog EU-kommissionen förslag till ändringar i EU-regelverket för gas (det så kallade gasmarknadspaketet). Ändringarna innebär en anpassad lagstiftning för EU:s gasmarknad.

Organisationerna ACER och CEER välkomnar förslagen till kommande ändringar inom gasområdet och har nu tagit fram ett antal rekommendationer eller medskick för en framgångsrik energiomställning.

I rapporten finns nio rekommendationer kopplade till tre huvudområden. De tre områdena handlar om att:

  • Möjliggöra en gradvis och flexibel reglering av vätgas.
  • Säkerställa lika villkor i ett koldioxidfritt och integrerat energisystem.
  • Stärka och skydda konsumenterna vid energiomställningen.

ACER och CEER menar att en framgångsrik energiomställning inte bara handlar om att uppfylla utsläppsmålen, utan den måste även uppfylla konsumenternas förväntningar på tillförlitliga och prisvärda energitjänster.

Rekommendationerna, rapporten och mer information finns på ACER:s webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter