Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:25:49

Kunden ska alltid få information innan ett fastprisavtal löper ut

När ditt fasta elavtal löper ut ska du i god tid innan få information om det från ditt elhandelsbolag så att du i lugn och ro kan teckna ett nytt elavtal som passar dig. Så är bestämmelserna i ellagen, men tyvärr verkar de inte alltid följas.

– Vi har under den senaste tiden fått en del indikationer på att elkunder inte får den information som de ska få i samband med att deras fasta avtal löper ut. I dessa fall har fastprisavtalet istället ersatts av ett elavtal med rörligt pris och med höga påslag och avgifter, säger Sanna Westman Carling, analytiker på Ei.

Även om elpriset just nu ligger på en hög nivå, skiljer sig elhandelsföretagens erbjudanden åt både vad gäller avtalsform och vilka påslag och avgifter som tillkommer. Därför är det viktigt att kunden har möjlighet att göra ett aktivt val.

– Om kunden inte får information om att fastprisavtalet löpt ut, har kunden inte möjlighet att aktivt jämföra olika elavtal för att hitta ett avtal som är mest förmånligt för en själv, säger Sanna Westman Carling.

I vissa fall har även elhandelsföretaget avbrutit ett fastprisavtal mitt i en avtalsperiod, vilket är ett avtalsbrott från företaget sida.

– ­Inget av dessa två fenomen är ett utbrett problem. De allra, allra flesta elhandlare följer alla lagar och regler som finns. Men vi har fått indikationer på att det förekommer och eftersom det är allvarligt och kan ställa till problem för den drabbade kunden vill vi uppmärksamma elkunderna på det, säger Sanna Westman Carling.

Det här gör Ei

Ei tittar just nu på om myndigheten kan starta en tillsyn gällande ellagens bestämmelser om att kunden ska få information innan ett fastprisavtal löper ut.

Ei ger råd till konsumenter, framför allt via Ei:s Konsumentforum Länk till annan webbplats.. Nedan finns också några punkter som är bra att tänka på som konsument.

Tips till konsumenter

  • Se över dina avtal och var aktiv och noggrann i ditt val av elavtal och elhandlare.
  • Har du råkat ut för ett avtalsbrott, det vill säga att företaget brutit ditt fasta avtal i förtid kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för tvistlösning eller kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning.
  • Har ditt fasta avtal löpt ut och ersatts av ett annat avtal utan att du har fått information om det av din elhandlare strider det mot ellagen. Då kan du anmäla det till Ei, via Ei:s konsumentkontakt.

Mer på gång inom konsumentområdet

På Ei pågår sedan tidigare ett arbete med att ta fram förslag på åtgärder som kan förhindra oschyssta affärsmetoder, det vill säga metoder som kan uppfattas som vilseledande. Förslagen kommer att presenteras i slutet av januari.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter