Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:48:46

Snart dags för företagen att rapportera in åtgärder enligt övervakningsplan

I februari öppnar inrapporteringssystemet för el- och gasnätsföretagens åtgärder enligt övervakningsplan. Sista dag att rapportera in uppgifterna till Energimarknadsinspektionen (Ei) är den 15 mars 2022.

Inrapporteringen sker via Ei:s e-tjänst som öppnar den första februari.

För att underlätta företagens inrapportering följer frågorna i formuläret föreskriften för inrapporteringen av åtgärder enligt övervakningsplan för el- och gasnätsföretag 3 kap. 17 a § ellagen (1997:857) och gas 3 kap. 9,10 § naturgaslagen (2005:403).

Information skickades ut via startbrev till de aktuella företagen i mitten av januari. På ei.se finns även en handbok med instruktioner för e-tjänsten.

Rapporten ska även offentliggöras av företaget senast den 15 mars. Vid inrapporteringen får företagen en kopia av inskickad rapport som kan användas för att publicera på sin webbplats.

Gå till inrapporteringen

Elnätsföretagens och gasnätsföretagens inrapportering av åtgärder enligt övervakningsplan. Här hittar du även handboken för inrapportering.

Varför ska uppgifterna rapporteras till Ei?

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att el- och gasnätsföretag agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder företagen ska genomföra för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. De inrapporterade uppgifterna samlas in av Ei med stöd av 3 kap. 17 a § ellagen respektive 3 kap. 9, 10 §§ naturgaslagen (2005:403).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter