Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:43:36

Ei ordförande i NordREG 2022

Under 2022 är Energimarknadsinspektionen (Ei) ordförande i samarbetsorganisationen NordREG. Ordförandeskapet delas mellan de nordiska länderna och vid årsskiftet tog Ei över ordförandeklubban från Norge som varit ordförande under 2021.

NordREG är en samarbetsorganisation som består av de nordiska tillsynsmyndigheterna för el. Ei är den svenska representanten.

Består av flera arbetsgrupper

NordREG arbetar med frågor som rör de nordiska och europeiska energimarknaderna och mycket av det praktiska arbetet sker i NordREG:s arbetsgrupper som består av representanter från de olika energitillsynsmyndigheterna. Bland annat finns arbetsgrupper som arbetar med slutkundsmarknad, grossistmarknad och nätreglering.

Fokus för arbetet under 2022 kommer bland annat vara att fortsätta arbetet med att förbättra och harmonisera den nordiska slutkundsmarknaden. Arbetsgrupperna kommer också följa upp arbetet med implementeringen av Ren energipaketet.

I styrelsen för NordREG ingår generaldirektörerna för de nordiska ländernas tillsynsmyndigheter inom energiområdet. Under 2022 kommer styrelsen att sammanträda fyra gånger. Om det blir digitalt eller fysiskt beror på hur pandemin och restriktionerna utvecklas under året.

Mer om NordREG finns att läsa på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter