Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:22:35

Nu är den årliga undersökningen om hinder för efterfrågeflexibilitet klar

Finns det hinder eller ställs det tekniska krav som gör det svårt för marknadsaktörer att erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning? Den frågan undersöker Energimarknadsinspektionen (Ei) varje år och svaret redovisas i en rapport.

Enligt ellagen får inte elnätsföretag ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet.

Ei undersöker därför varje år om marknadsaktörerna upplever att det ställs sådana krav eller om det finns andra hinder som gör det svårt att erbjuda flexibilitetstjänster.

Det finns också ett krav i elförordningen att kraven ska sammanställas och offentliggöras och därför publicerar Ei undersökningen i form av en årlig rapport.

Årets undersökning

I år har undersökningen skett genom att Ei har bjudit in aktörerna till en digital workshop. Så skedde även förra året, men tidigare år har undersökningen genomförts via enkäter. Att tillvägagångssättet ändrats beror på att Ei önskade mer dialog med marknadsaktörerna för att på det viset få ännu bättre förståelse för vad som kan vara ett hinder.

Årets undersökning visar att marknadsaktörerna inte upplever att elnätsföretagen ställer tekniska krav och villkor som inte är motiverade av en säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet.

Istället lyfts att de viktigaste aspekterna för utvecklingen av tjänster för efterfrågeflexibilitet är att relevanta regelverk som är under utveckling kommer på plats. I sammanhanget nämner marknadsaktörerna ett nationellt regelverk för oberoende aggregatorer, införande av rollen som balanstjänsteleverantör samt incitament för distributionsnätsföretag att använda flexibilitetstjänster.

Kontakt
Marie Swenman
Analytiker
Energisystem

016-16 27 79

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter