Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 18:03:00

Dags för elnätsföretagen att rapportera in nätavgifter till Ei

Elnätsföretagen ska varje år rapportera in sina nätavgifter (tariffrapporter) till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista datum för inrapportering är den 31 januari 2022.

Den 3 januari öppnar systemet (NEON) som företagen ska använda för att rapportera in uppgifterna. Alla elnätsföretag ska också ha fått ett föreläggande från Ei om att de ska rapportera in sina nätavgifter senast den 31 januari 2022.

I föreläggandet finns den praktiska information och de uppgifter som företagen behöver för inrapporteringen.

Jämfört med förra inrapporteringen har inga förändringar skett vad gäller själva rapporteringen. Den senaste förändringen skedde förra året då antal mätintervaller ändrades till antal mätvärden per månad.

Till inrapporteringssystemet NEON och till handboken.

Kontakt
Nätavgifter
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter