Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:00:19

EU-kommissionen föreslår ändrad lagstiftning för gas

Den 15 december antog EU-kommissionen förslag till ändringar i EU-regelverket för gas (det så kallade gasmarknadspaketet). Ändringarna innebär en anpassad lagstiftning för EU:s gasmarknad. 

Syftet med de ändringar som nu föreslås i lagstiftningen är att minska koldioxidutsläppen och främja vätgas, förnybar och koldioxidsnål gas samt att säkerställa energitrygghet för Europas medborgare. Målet är att EU ska minska växthusgasutsläppen med 55 procent till 2030 och bli klimatneutrala till 2050.

EU-kommissionen följer även upp sin tidigare antagna metanstrategi och de åtaganden som föreslår minskade metanutsläpp för EU:s energisektor.

Gasmarknadspaketet innehåller förslag till ändringar i gasmarknadsdirektiv och gasmarknadsförordning för förnybar gas, naturgas och vätgas. Gaspaketet innehåller även förslag till förordning om minskade metanutsläpp för energisektorn.

EU-kommissionens pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter