Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:13:25

Ei tar steg för att förbättra långsiktiga risksäkringsmöjligheter

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gett konsultföretaget Merlin & Metis i uppdrag att ta fram konkreta och kostnadseffektiva åtgärder som kan vara aktuella för att öka risksäkringsmöjligheterna på terminsmarknaden.

Syftet med analysen är att få en uppfattning om vad det praktiskt skulle innebära att förstärka risksäkringsmöjligheterna i det nuvarande existerande handelssystemet med systempriskontrakt och EPAD-kontrakt och vad det tids- och kostnadsmässigt skulle innebära att införa ett handelssystem med långsiktiga överföringsrättigheter i Sverige.

Sådan kunskap behövs för att Ei tillsammans med andra tillsynsmyndigheter i EU ska kunna fatta koordinerade beslut om risksäkringsmöjligheter i enlighet med artikel 30 i FCA-förordningen.

Konsultrapporten ska vara klar och levereras till Ei i mars 2022.

Om FCA-förordningen

Den 17 oktober 2016 trädde Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för terminsbaserad kapacitetstilldelning (FCA-förordningen) i kraft. FCA-förordningen syftar bland annat till att förbättra möjligheterna till risksäkring på terminsmarknaden.

Till mer information om FCA-förordningen.

Kontakt
Alejandro Egüez
Analytiker

016-542 91 18

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter