Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:36:30

Ei godkänner föreslagna ändringar i balansansvarsavtal för den svensk-danska gasmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt ändringar i balansansvarsavtalet för den svensk-danska gasmarknaden. Ei bedömer att avtalsvillkoren uppfyller kriterierna om objektivitet och icke-diskriminering.

Den gemensamma balanseringszonen för det västsvenska gasnätet och Danmark, Joint Balancing Zone (JBZ) har funnits sedan april 2019.

Den 1 oktober 2022 beräknas den svensk-danska gasmarknaden integreras med Baltic Pipe (ett infrastrukturprojekt som kommer att resultera i möjlighet att transportera gas till Danmark och Polen, samt till slutanvändare i Central- och Östeuropa). I samband med detta kommer nuvarande balanseringsmodell för gas att revideras för att kunna hantera en ökad mängd gas i systemet, vilket har påverkan både på volym och flexibilitet. Den största förändringen i balansmodellen innebär balansavstämningar varje timme under gasdygnet (klockan 06.00 – 06.00 nästföljande dag).

Revideringarna i balanseringsmodellen medför ändrade skrivningar i balansansvarsavtalet, därför har ett nytt avtal tagits fram gemensamt av Swedegas AB och den danska systemansvariga, Energinet Gas TSO A/S.

Enligt den svenska naturgaslagen ska Ei som tillsynsmyndighet granska avtalsvillkoren i balansansvarsavtalet så att de är objektiva och icke-diskriminerande.

Ei har haft löpande diskussioner med sin danska motsvarighet Forsyningstilsynet. Ei har även haft samråd med marknadsaktörerna för gas, samt granskat avtalsvillkoren och har kommit fram till att de uppfyller kriterierna om objektivitet och icke-diskriminering. Ei godkänner därför Swedegas ansökan.

Kontakt
Kristina Welin
Analytiker

016-16 27 18

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter