Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:43:30

Konsultrapport: Incitament för flexibilitetstjänster i intäktsramsregleringen

Sedan en tid tillbaka arbetar Energimarknadsinspektionen (Ei) med att utveckla incitamenten i intäktsramsregleringen. Som en del i arbetet har Ei gett konsultföretaget Sweco i uppdrag att utreda den del som handlar om incitament för upphandling av flexibilitetstjänster. Nu finns rapporten att ta del av på ei.se.

I EU-lagstiftningen Ren energi för alla finns bestämmelser (elmarknadsdirektivet artikel 32.1) som syftar till att stärka incitament till användande av flexibilitetstjänster i distributionsnäten.

Förstudie pågår

I våras påbörjade Ei en förstudie för att ta fram förslag till hur olika incitament för flexibilitetstjänster skulle kunna utformas inom intäktsramsregleringen.

Ett incitament för flexibilitetstjänster ska bidra till att förbättra effektiviteten i driften och utvecklingen av distributionssystemet och främja att sådana tjänster väljs vid de fall som de kostnadseffektivt minskar behovet av uppgradering eller ersättning av elkapacitet och stöder en effektiv och säker drift av distributionssystemet.

Identifierat metoder

Sweco har i sin rapport samlat information bland annat genom att studera hur andra länder gör och genom workshops med svenska aktörer. Sammanlagt har de identifierat elva metoder för att ge incitament till upphandling av flexibilitetstjänster och föreslagit fyra av dem.

Syftet med rapporten från Ei:s sida är att få ett brett underlag som kan bidra till diskussionerna i det fortsatta arbetet.

– Rapporten är ett bra underlag i vår strävan att utveckla och stärka incitamentet. Nu kommer vi att läsa rapporten ordentligt och se vad vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Marie Swenman, som leder förstudien på Ei.

Konsultrapport från Sweco – Incitament för flexibilitetstjänster i intäktsramsregleringen Pdf, 16.9 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter