Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:33:04

Fortfarande möjligt att anmäla sig till nordiskt seminarium om REMIT

Den 10 december arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei), tillsammans med de danska, norska och finska tillsynsmyndigheterna för energi, ett digitalt seminarium om REMIT. Nu finns ett mer detaljerat program publicerat och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

Seminariet fokuserar på EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT) och därmed också på den senaste vägledningen inom området som utfärdats av ACER*.

Syftet med seminariet är att diskutera, dela erfarenheter och delge åsikter angående aktuella REMIT-frågor från olika perspektiv. På talarlistan finns bland annat representanter från de nordiska transmissionsnätsoperatörerna, från nominerade elmarknadsoperatörer, från ACER och från tillsynsmyndigheterna.

Seminariet är på engelska och arrangeras tillsammans med Ei:s motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter