Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:53:31

Ei får förlängd tid för regeringsuppdrag

I juni fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område. Uppdraget skulle redovisas den 1 december 2021 men har nu förlängts till den 1 februari 2022.

I uppdraget ingår att lämna författningsförslag till regeringen om Ei bedömer att det krävs för att säkerställa att det svenska regelverket överensstämmer med MKB-direktivet när det gäller bedömningen av ett projekts miljökonsekvenser eller tillståndskrav.

Att Ei begärt mer tid för uppdraget beror bland annat på att Ei önskar mer tid för att analysera konsekvenserna av förslaget och för att inhämta synpunkter från Naturvårdsverket.

Beslut om mer tid för regeringsuppdraget på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter