Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:39:41

Den europeiska el- och gasmarknaden 2020 har analyserats

Varje år publicerar de europeiska organisationerna ACER* och CEER** en gemensam rapport om den europeiska el- och gasmarknaden. Rapporten består av tre delar och nu är samtliga delar publicerade.

Market Monitoring Report är en årligt återkommande rapport med fokus på konsumentfrågor, grossistmarknaden för el och grossistmarknaden för gas. Varje område presenteras i varsin delrapport.

Market Monitoring Report är ett samarbete mellan organisationer ACER och CEER som är sammanslutningar av de europeiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Fokus i årets rapport

I årets rapport får energipriserna stort utrymme, både i den del som handlar om grossistmarknaden för el och i konsumentdelen. Även om rapporten i huvudsak bygger på data från 2020 så kommenteras här även de extrema prisökningarna i Europa under 2021. Hinder för nya och mindre aktörer att ta sig in på marknaden samt kravet att tillgängliggöra minst 70 procents överföringskapacitet är också fokus i rapporten om elmarknaden.

Fokus i konsumentdelen är framför allt hur väl enskilda länder lever upp till de konsumentskyddande kraven i den gemensamma EU-lagstiftningen, men innehåller även en jämförelse av den klimatpåverkan som respektive lands energimix har, en jämförelse där Sverige har bland de lägsta CO2-utsläppen per producerad kWh. I konsumentdelen jämförs även utbudet av bra jämförelsesajter för el- och gasavtal samt vad kunder runt om i Europa klagar på.

I den del som handlar om gasmarknaden beskrivs bland annat arbetet för ett fossilfritt gassystem. Volymen innehåller även bedömningar av den europeiska gasmarknadens konkurrensnivå och marknadsfunktion samt en fördjupad bedömning av de marknadseffekter som uppstått i samband med implementeringen av kommissionsförordningarna gällande gas.

Rapporten är på engelska och samtliga delar finns att läsa på ACER:s webbplats.

  • Gas Wholesale Market Volume
  • Electricity Wholesale Markets Volume
  • The Energy Retail Market and Consumer Protection Volume

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter