Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:19:14

Ny rapport om de europeiska energipriserna

De europeiska energipriserna har nått höga nivåer. ACER* har därför fått i uppdrag av Europeiska kommissionen att göra en bedömning av prisutvecklingen och av fördelar och nackdelar med hur den nuvarande grossistmarknaden för el är utformad. Nu är en första preliminär bedömning publicerad.

Uppdraget innebär att ACER ska leverera en preliminär bedömning i november 2021 och ytterligare en bedömning i april 2022. Nu är den första preliminära bedömningen publicerad.

Det Europeiska kommissionen har efterfrågat är en bedömning av de viktigaste drivkrafterna, dynamiken och sannolika framtidsutsikter för energipriserna i Europa samt en bedömning av den europeiska utformningen av grossistmarknaden för el.

Bedömningenen finns på ACER:s webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter