Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:43:39

10 december - Nordiskt seminarium om REMIT

Den 10 december arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei), tillsammans med de danska, norska och finska tillsynsmyndigheterna för energi, ett digitalt seminarium om REMIT. Välkommen att anmäla dig!

Seminariet fokuserar på EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT) och därmed också på den senaste vägledningen inom området som utfärdats av ACER*.

Syftet med seminariet är att diskutera, dela erfarenheter och delge åsikter angående aktuella REMIT-frågor från olika perspektiv. På talarlistan finns bland annat representanter från de nordiska transmissionsnätsoperatörerna, från nominerade elmarknadsoperatörer, från ACER och från tillsynsmyndigheterna.

Målgrupp

Seminariet riktar sig främst till marknadsaktörer, transmissionsnätaoperatörer och myndigheter som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till REMIT.

Anmälan och praktisk information

Anmälningsformuläret och seminariet är på engelska.

Datum: Den 10 december 2021

Tid: Klockan 9:30-15:30

Plats: Digitalt, länk skickas ut till alla deltagare någon dag innan seminariet. Ingen nedladdning av programvara krävs.

Anmälan: Sker till Energimarknadsinspektionen via anmälningsformuläret: (Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.)

Sista anmälningsdag: Den 3 december 2021.

Nordiskt samarrangemang

Seminariet arrangeras tillsammans med Ei:s motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge.

Danska tillsynsmyndigheten för energi Danish Utility Regulator (DUR) Länk till annan webbplats.

Finska tillsynsmyndigheten för energi Finnish Energy Authority (EV) Länk till annan webbplats.

Norska tillsynsmyndigheten för energi Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) Länk till annan webbplats.

Läs mer om REMIT

Vill du veta mer om REMIT finns information på:

Ei:s sidor om marknadsövervakning och REMIT-förordningen.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter