Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:48:20

Nasdaq Spot utsedd till nominerad elmarknadsoperatör – NEMO

Den 2 november 2021 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om att utse Nasdaq Spot AB till nominerad elmarknadsoperatör – NEMO.

I och med beslutet får Nasdaq Spot utföra den gemensamma dagen före-marknadskopplingen i samtliga svenska elområden. Nasdaq Spot är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm.

Bakgrund

Att Ei tar beslut om att utse nominerade elmarknadsoperatörer beror på regler från EU som trädde i kraft i augusti 2015 – Kommissionens förordning (EU) 2015/1222, även kallad CACM. Länk till annan webbplats.

Syftet med förordningen är att harmonisera dagen före-marknaden och intradagsmarknaden inom EU. Tanken är att detta ska leda till bland annat god konkurrens, ökad transparens och effektiv prissättning på el.

Här kan du läsa mer om elbörsverksamhet.

Här hittar du mer information om EU-förordningen CACM.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter