Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:56:02

Ledningsnät i solcellspark med anslutningsledningar undantas från kravet på nätkoncession

Ledningsnätet i den planerade solcellsparken PV Svedberga i Helsingborgs kommun omfattas inte av kravet på nätkoncession. Det slog Energimarknadsinspektionen (Ei) fast i ett beslut som fattades i början av november. Ledningsnätet räknas istället som ett icke koncessionspliktigt nät (IKN). Det här är det första beslut som Ei fattar gällande ledningsnät i solcellsparker.

Sedan tidigare finns beslut och praxis gällande ledningsnät i vindkraftparker. Det här är dock det första beslutet gällande ledningsnät i solcellsparker.

Ei:s bedömning i beslutet gällande solcellspark

I bedömningen har Ei bland annat tittat på om solcellspanelerna är placerade på ett sätt som gör att parken kan bedömas vara en funktionell enhet. Ei bedömer att den aktuella solcellsparken i sin helhet har en sammanhållen konstruktion och det är lätt att konstatera var gränsen mellan området och övrig mark går. För att ledningsnätet ska undantas från kravet om nätkoncession krävs att ledningsnätet är internt, väl avgränsat och inte för utbrett.

Vid en sammantagen bedömning har Ei fattat beslut om att ledningsnätet i den aktuella solcellsparken med anslutningsledningar inte kräver koncession utan omfattas av kraven i IKN-förordningen (2007:215) Länk till annan webbplats..

Ei:s beslut i ärendet 2020-103085. Pdf, 198 kB.

Bilaga till beslut 2020-103085: Karta Pdf, 3.8 MB.

Mer information finns även att läsa på sidan Undantag från kravet på nätkoncession - IKN.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter