Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:58:59

NordREG bjuder in till digitalt seminarium 19 november

Den 19 november arrangerar NordREG* ett digitalt seminarium där flera aktuella frågor kommer att diskuteras. Nu går det att anmäla sig till seminariet.

Seminariet riktar sig till transmissionsnätsföretag, marknadsaktörer samt andra intressenter på energimarknaden.

Ämnen som kommer att diskuteras är bland annat NordREG:s synpunkter på revideringen av EU-regelverket CACM, villkor inom systemdriftsområdet, nordisk flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod och inrättande av regionalt samordningscenter.

Anmälan sker via den norska tillsynsmyndigheten för energi, NVE-RME. Mer information, program och länk till anmälan finns på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Förklaring: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter