Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-21 23:50:03

NordREG arrangerar digitalt seminarium 19 november

Den 19 november arrangerar NordREG* ett digitalt seminarium där flera aktuella frågor kommer att diskuteras. Boka gärna in datumet redan nu.

Seminariet riktar sig till transmissionsnätsföretag, marknadsaktörer samt andra intressenter på energimarknaden.

Ämnen som kommer att diskuteras är bland annat NordREG:s synpunkter på revideringen av EU-regelverket CACM, villkor inom systemdriftsområdet, aggregerade budkurvor, nordisk flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod och inrättande av regionalt samordningscenter.

I slutet av oktober kommer ett mer utförligt program och information om hur man anmäler sig att publiceras på NordREG:s webbplats. Men boka gärna in tid och datum i kalendern redan nu. Seminariet är digitalt och går av stapeln den 19 november 09:30 – 13:00.

Mer information finns på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Förklaring: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter