Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:56:20

Förnyad certifiering av Swedegas AB

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om omcertifiering av Swedegas AB som äger och driver det svenska transmissionsnätet för naturgas.

För att få äga och driva transmissionsnät för naturgasnät i Europa krävs en certifiering av tillsynsmyndigheten. Certifieringen gäller tillsvidare, men enligt lag ska en ny bedömning göras i de fall en transmissionsnätsoperatör genomgår en större förändring.

I september fattade Ei beslut om omcertifiering av Swedegas AB. Bakgrunden är att Swedegas ägarförhållanden ändrades 2019. Enligt det europeiska gasmarknadsdirektivet måste då en ny bedömning gällande certifiering göras.

Framförallt ska tillsynsmyndigheten se så att det inte finns några påverkansmöjligheter mellan transmissionsnätsföretaget och företag inriktade på produktion eller handel med gas. Enligt lag måste dessa företag vara åtskilda och ett transmissionsnätsföretag måste vara oberoende gentemot handels- och produktionsföretag. Samma åtskillnadsregler gäller på elmarknaden, det vill säga mellan elnätsföretag och elhandelsföretag.

Ei:s bedömning

Ei bedömer att den nya ägarstrukturen för Swedegas inte strider mot åtskillnadsreglerna i gasmarknadsdirektivet och naturgaslagen. Ei:s beslut, som fattades den 10 september, innebär därmed att Swedegas behåller sin certifiering från 2012.

Vad händer nu?

Ei har skickat beslutet om omcertifiering av Swedegas till Europeiska kommissionen för kännedom. Ei:s beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran från kommissionen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter