Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:18:30

Ei positiv till flera av artskyddsutredningens förslag

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på Miljödepartementets remiss av utredningen Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51).

Artskyddsutredningen har haft två huvuduppdrag: dels att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna, dels att förbättra förutsättningarna för arbetet att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet.

Ei har endast svarat på den del av utredningen som faller under Ei:s verksamhetsområde, det vill säga översynen av artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna.

Ei delar flera bedömningar

Ei delar artskyddsutredningens bedömningar och förslag vad gäller kunskapskrav och utredningsansvar, förslag om livsmiljöunderlag, förslag om nya regler gällande fridlysning samt förslaget om att utreda föreskrifter om att luftledningar för el ska säkras mot risker för fågellivet.

I sitt remissvar skriver Ei bland annat att myndigheten ser positivt på förslaget att reglerna för fridlysning flyttas från förordning till lag, eftersom det finns ett behov av förarbeten för dessa regler.

Likaså välkomnar Ei utredningens förslag som handlar om att utreda införandet av föreskrifter om att luftledningar för el ska säkras mot risker för fågellivet. Idag finns det inte några råd eller rekommendationer från någon myndighet om när, hur och var luftledningar bör säkras mot risker för fåglar, vilket kan göra det svårt att bedöma behovet av sådana skyddsåtgärder. Ei anser därför att det finns ett behov av att utreda föreskriftsfrågan.

Dokument

Ei:s remissvar på utredningen Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51) finns att läsa på ei.se.

Utredningen Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51) finns att läsa på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter