Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:47:33

Samråd om utvärderingen av den gemensamma balanseringszonen för svensk-danska gasmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till skriftligt samråd om utvärderingen av den gemensamma balanseringszonen (Joint Balancing Zone, JBZ) för Sverige och Danmark. Sista svarsdag är den 4 november.

Energimarknadsinspektionen beslutade i mars 2019 (ärendenummer: 2018-102461) att godkänna avtalsvillkoren i balansansvarsavtalet för en gemensam balanseringszon för gasnätet i Västsverige och Danmark. Balansområdet omfattar det svenska och danska marknadsområdets inmatning- och uttagspunkter. Energinet och Swedegas är transmissionsnätsoperatörer för detta område med systembalansansvar för respektive land.

Bakgrunden till etableringen av en gemensam balanseringszon har sin grund i att gasmarknaden i Sverige bättre skulle uppfylla kriterierna i EU-kommissionens förordning 312/2014, om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas Länk till annan webbplats..

Utvärderingen har tagits fram gemensamt av Swedegas och Energinet.

Utvärderingen finns att läsa i sin helhet här. Pdf, 3 MB.

Den danska tillsynsmyndigheten, Forsyningstilsynet (DUR) genomför under samma tidsperiod ett eget samråd.

Synpunkter senast 4 november

Synpunkter på utvärderingen skickas till Ei:s registratur senast 4 november och vänligen ange ärendenummer 2021-102875 i svaret till Ei.

Kontakt
Kristina Welin
Analytiker

016-16 27 18

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter