Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:48:44

EU-lagstiftningen för elmarknaden (CACM) revideras – det här vill NordREG få med i den nya versionen

Nu pågår en översyn av regelverket för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (EU) 2015/1222 (CACM). Det ser de nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG* positivt på och lyfter fram ett antal punkter som de anser är viktiga att få med i det reviderade regelverket. 

EU-kommissionen har aviserat att det är dags att se över vissa delar av nuvarande CACM-förordning som anger metoder och villkor för dagenföre- och intradagsmarknaden. Under de cirka sex år som CACM-förordningen har varit gällande EU-rätt har EU:s elmarknad genomgått en hel del förändringar och det är dags att göra ytterligare anpassningar av regelverket.

I en gemensam skrivelse lyfter NordREG fram ett antal punkter som tillsynsmyndigheterna bedömer är viktiga att åtgärda för en väl fungerande elmarknad. De handlar bland annat om bättre konkurrens mellan de nominerade elmarknadsoperatörerna och om effektiv utveckling och drift av den gemensamma marknadskopplingen.

NordREG anser bland annat att ”CACM 2.0” måste säkerställa en tydlig åtskillnad mellan monopolistiska uppgifter som tilldelas marknadskopplingsoperatörerna (MCO) och kommersiell verksamhet som tilldelas de nominerade elmarknadsoperatörerna (NEMO).

Skrivelsen har skickats till ACER** och finns att läsa i sin helhet på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats..

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter