Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:48:32

Workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet 20 oktober – välkommen att anmäla dig

Flexibilitetstjänster blir allt vanligare. Men finns det tekniska krav eller andra hinder som försvårar utvecklingen? Det är ämnet för den digitala workshop som Energimarknadsinspektionen (Ei) arrangerar den 20 oktober. Välkommen att anmäla dig!

Varje år genomför Ei en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretagen inte ställer tekniska krav eller andra villkor som försvårar för marknadsaktörer att erbjuda flexibilitetstjänster. I samband med det undersöker Ei även om det finns andra hinder för ökad efterfrågeflexibilitet.

Förra året bedrevs undersökningen i form av en digital workshop och även i år genomför Ei undersökningen delvis i detta format. Undersökningen kan komma att kompletteras med en enkät.

Fokus för årets undersökning är främst hinder i samband med tjänster för efterfrågeflexibilitet. Upplever marknadsaktörer hinder när de tillhandahåller eller vill tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet? Ställer nätföretagen några krav eller villkor som försvårar för den typen av tjänster?

Programpunkter

Det preliminära upplägget för workshopen är en blandning av presentationer från Ei och externa aktörer samt ett antal frågor som deltagarna får diskutera och svara på digitalt.

  • Ei inleder med en kort presentation av den årliga tillsynen om hinder för efterfrågeflexibilitet samt berättar om slutsatser från förra årets tillsyn.
  • Externa talare berättar om sina erfarenheter och om eventuella hinder de upplevt i samband med att de tillhandahållit eller tänkt tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet. Vilka betydande hinder ser man, varför anser man att de är betydande hinder och finns det någon framgångsfaktor?
  • Känner du igen dig eller vill du komma med inspel? Deltagarna har möjlighet att svara på korta digitala enkätfrågor efter varje presentation (via Menti). Det finns även möjlighet för deltagarna att göra inspel via Menti och/eller chatt.
  • Ei avslutar med att berätta om vad som händer härnäst inom projektet/tillsynen.

Anmälan och praktisk information

Workshopen sker digitalt via Teams. Det krävs ingen nedladdning av programvara innan seminariet. De som anmält sig får en länk till mötet via e-post någon dag innan workshopen.

Tid och datum: 20 oktober klockan 9.00-11.30

Anmälan: Sista anmälningsdag är 17 oktober. Anmälan till workshop Hinder för efterfrågeflexibilitet den 20 oktober. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Enligt elförordningen ska Ei varje år sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning. Elnätsföretag får enligt ellagen (1997:857) inte ställa upp tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för marknadsaktörer att tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet.

Ei har också ett övergripande ansvar att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Tidigare undersökningar

Tidigare undersökningar finns att läsa under ”Publikationer” på ei.se. Se länkar till den senaste undersökningen nedan.

Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2020:10

Kontakt
Marie Swenman
Analytiker
Energisystem

016-16 27 79

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter