Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 22:07:59

EU:s grossistmarknad för gas fortsätter att utvecklas

I juli presenterade ACER* och CEER** den årliga marknadsövervakningsrapporten för EU:s grossistmarknad för gas, Gas Wholesale Markets Volume.

Trots att 2020 präglades av effekterna av COVID-19, fortsatte EU:s grossistmarknad för gas att utvecklas i rätt riktning utifrån de bestämmelser som finns i befintlig EU-lagstiftning. Det har skett en ökad prisintegration på marknaden, konkurrens gällande utbud och en ökad likviditet.

Rapporten för 2020 lägger ytterligare tyngdpunkt på utvecklingen av en europeisk gasmarknad som präglas av minskade koldioxidutsläpp.

Detta är den första delen av marknadsövervakningsrapporterna som släpps, volymen om elmarknaden och volymen om konsumentskydd släpps senare i år.

Rapporten Gas Wholesale Markets Volume finns att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats..

*ACER – The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter