Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:38:48

Hinder för efterfrågeflexibilitet – workshop 20 oktober

Flexibilitetstjänster blir allt vanligare. Men finns det tekniska krav eller andra hinder som försvårar utvecklingen? Det är ämnet för den workshop som Energimarknadsinspektionen (Ei) arrangerar den 20 oktober. Boka gärna in datumet redan nu.

Varje år genomför Ei en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretagen inte ställer tekniska krav eller andra villkor som försvårar för marknadens aktörer att erbjuda flexibilitetstjänster. I samband med det undersöker Ei även om det finns andra hinder för ökad efterfrågeflexibilitet.

Tillsynen och undersökningen har ibland skett via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag, ibland har undersökningen gjorts i form av en öppen workshop där frågan har diskuterats.

I år, liksom förra året, sker undersökningen i form av en digital workshop. Datumet är spikat till förmiddagen den 20 oktober.

– I år ligger fokus främst på erbjudandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet. Vi vill gärna höra om vilka aktuella hinder som marknadsaktörer upplever i samband med att de erbjuder tjänster för efterfrågeflexibilitet och om nätföretagen ställer några krav eller villkor på dem, säger Marie Swenman, analytiker på Ei.

Anmälning sker i mitten av september

Upplägget för dagen är en blandning av presentationer från både Ei och externa aktörer samt ett antal frågor som deltagarna får diskutera och svara på digitalt.

Ett mer preciserat program och ett anmälningsformulär kommer att publiceras på ei.se i mitten av september.

Bakgrund

Enligt elförordningen ska Ei varje år sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning. Elnätsföretag får enligt ellagen (1997:857) inte ställa upp tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet, om inte villkoret är motiverat med hänsyn till en säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet.

Ei har också ett övergripande ansvar att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Tidigare undersökningar

Tidigare undersökningar finns att läsa under ”Publikationer” på ei.se. Se länkar till den senaste undersökningen nedan.

Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2020:10


Kontakt
Marie Swenman
Analytiker
Energisystem

016-16 27 79

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter