Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:48:20

Kom gärna med synpunkter på promemoria om elnätstariffer

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) arbete med att ta fram föreskrifter för hur nättariffer ska utformas fortsätter. I början av sommaren publicerades promemorian Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet som främst handlar om prissignaler och kostnadsfördelning. Till och med den 19 september är du välkommen att lämna synpunkter på promemorian.

— I promemorian har vi analyserat metoder för att ta teorins prissignaler och kostnadsfördelning till en praktisk verklighet. Nu är det viktigt för oss att få inspel från branschen på hur aktörer anser att det kan fungera i verkligheten, säger Jens Lundgren, biträdande chefsekonom på Ei.

I promemorian utreder Ei med hjälp av en multikriterieanalys olika egenskaper som en nättariff och dess tariffkomponenter kan ha för att främja ett effektivt nätutnyttjande.

För att kunna slutföra analysen när det gäller ekonomisk effektivitet, icke-diskriminering, transparens, enkelhet, förutsägbarhet och rimlighet önskar Ei få in synpunkter på vilka konsekvenser den föreslagna metoden får i verkligheten.

Ei hoppas också att aktörer vill lämna kommentarer på ett antal specificerade frågeställningar som finns i promemorian.

Synpunkter senast den 19 september

Aktörer är välkomna att lämna synpunkter till och med den 19 september 2021. Synpunkter på promemorian märks med diarienummer 2019–100497 och skickas till registrator@ei.se.

Du hittar promemorian här: Promemorian Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet (Ei PM2021:03). Pdf, 897.9 kB.

Föreskriftsarbetet fortsätter i höst

I höst, efter det att Ei fått in synpunkter på promemorian, fortsätter arbetet med att ta fram föreskrifterna. Syftet med föreskrifterna är att elnätstarifferna ska främja ett effektivt nätutnyttjande. För att det ska vara möjligt måste tarifferna ge kunderna korrekta prissignaler om vad det kostar att använda nätet. Om kunderna får korrekta prissignaler, kan de ta beslut om hur de vill använda elnätet utifrån sina egna preferenser.

Tidigare publikation

Arbetet att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas har pågått sedan 2019.

Förra året i juli publicerades promemorian Elnätstariffer för ett effektivt nätutnyttjande - Principiella val för utformningen av nättariffer (Ei PM2020:06). Även den kunde aktörer lämna synpunkter på.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter