Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:05:45

Ei inleder tillsyn mot Svenska kraftnät

Energimarknadsinspektionen (Ei) inleder tillsyn av hur Svenska kraftnät uppfyller den så kallade 70-procentregeln i EU:s elmarknadsförordning.

Ei har begärt material från Svenska kraftnät för att övervaka tilldelningen av kapacitet. Svenska kraftnät har redan börjat med sin rapportering av de värden som Ei behöver för att kunna övervaka efterlevnaden av regelverket.

70-procentregeln viktig för den gränsöverskridande elhandeln

Svenska kraftnät ska enligt artikel 16.8 säkerställa att gränsöverskridande överföringskapacitet tilldelas den inre marknaden för el. Tillgången till gränsöverskridande överföringskapacitet är viktig för att kunna stärka handeln inom unionen. Enligt 70-procentregeln ska minst 70 procent av överföringskapaciteten tilldelas marknaden samtidigt som driftssäkerhetsgränserna respekteras med hänsyn till oförutsedda händelser.

— Ökad marknadsintegrering och övergången till en mer varierande elproduktion kräver ökade insatser för att samordna nationell energipolitik med grannländer och utnyttja möjligheterna till gränsöverskridande elhandel. En av Ei:s uppgifter som tillsynsmyndighet är att undanröja restriktioner för elhandeln mellan medlemsstater. Ett sätt är att säkerställa att den kapacitet för gränsöverskridande överföring, som krävs för att tillgodose efterfrågan, finns och är tillgänglig för marknaden, säger Roger Husblad, jurist på Ei.

Begränsningar mellan flera elområden

Sedan mars 2021 har Svenska kraftnät begränsat den överföringskapacitet som tilldelas marknaden. Begränsningarna gäller framför allt från Finland till Sverige (elområdena FI och SE3). Det har även skett begränsningar av överföringen mellan elområdena SE2 och SE3, SE3 och SE4 samt mellan SE3 och det norska elområdet NO1. I juni har Svenska kraftnät meddelat marknaden att begränsningarna kommer att fortsätta till den 15 november 2021. Det är samtidigt oklart hur länge behovet av begränsningar kommer att finnas kvar, eftersom orsaken till begränsningarna är en samverkan av flera olika faktorer.

Frågan har även diskuterats inom NordREG

Det faktum att Svenska kraftnät begränsat överföringskapaciteten har lyfts inom samarbetet mellan de nordiska energitillsynsmyndigheterna, NordREG. NordREG har fått önskemål från NordEnergi (samarbetet mellan de nordiska branschorganisationerna inom elområdet) om att de nordiska tillsynsmyndigheterna agerar.

Har du frågor

Om du undrar något, kontakta Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning och internationella frågor.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter