Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 05:57:58

Elva nya medarbetare för att snabba på koncessionshanteringen

I slutet av förra året stod det klart att Energimarknadsinspektionen (Ei) skulle få ett tillskott i budgeten för att kunna öka farten gällande koncessionshanteringen. Sedan i våras är elva nya medarbetare på plats.

I budgeten 2021 fick Ei 15 extra miljoner för året, och 4 extra miljoner för 2022, för att kunna utöka antalet tjänster och därmed öka takten i koncessionshanteringen. Tillskottet var ett sätt att möta den ökande elektrifieringen och det växande investeringsbehovet inom elnätsområdet.

— När det stod klart att vi skulle få en tillfällig förstärkning i budgeten påbörjade vi rekryteringen, och sedan februari i år har vi elva nya medarbetare på plats, säger Daniel Norstedt, chef för Ei:s avdelning för tillstånd och prövning.

Fokus på förlängningsärenden

Den satsning som nu görs på Ei handlar främst om att beta av alla de förlängningsärenden som väntar på besked — cirka 230 stycken. De gäller befintliga ledningar där tillståndet har eller snart kommer att upphöra.

— Det handlar om att pröva gamla ärenden utifrån nuvarande lagstiftning och ge tillsvidaretillstånd. Ska vi ge sådana tillstånd så kan vi inte bara sätta en okej-stämpel på dem. I många fall innebär det att vi behöver hämta in kompletterande uppgifter från företagen innan vi kan fatta beslut, vilket gör att det tar tid, berättar Eva Nordlander, gruppledare på Ei och ansvarig för förlängningsgruppen.

Planen är att så snabbt som möjligt hantera de förlängningsärenden som väntar på besked, för att sedan kunna lägga ännu mer resurser på nya ärenden som kommer in.

— Vi vet att det är många stora infrastrukturprojekt på gång. Därför satsar vi nu för fullt på att beta av förlängningsärendena så att vi har tillräckligt med resurser att lägga på de mer komplicerade ansökningarna, som vi vet är på väg in, säger Daniel Norstedt.

Fler åtgärder för snabbare processer

Rekryteringen och upplärningen av nya medarbetare har rullat på bra. Förhoppningen nu är att satsningen kan förlängas.

— Vi hoppas så klart på att den satsning som gjorts i budget 2021 förlängs, så att vi kan hålla tempot. Parallellt tittar vi på hur vi kan hitta bättre samarbetsformer med branschen och med andra myndigheter för att skynda på tillståndsprocesserna, säger Daniel Norstedt.

En åtgärd för att förenkla koncessionshanteringen är e-tjänsten Dinkel som Ei lanserade i våras. Den gör det enklare för nätföretagen att följa sitt ärende samtidigt som den minskar risken för att det saknas uppgifter när en ansökan skickas in.

— Genom e-tjänsten har vi förbättrat informationen till företagen och det är lättare att göra rätt. Kan vi undvika sena kompletteringar sparar både vi och företagen mycket tid, säger Eva Nordlander.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter