Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:40:11

Nu kan du tycka till om CEER:s arbetsprogram 2022

CEER* har nu tagit fram ett förslag på arbetsprogram för 2022 som intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på.

Aktiviteterna i arbetsprogrammet 2022 är kopplade till den strategi som finns beskriven i dokumentet Strategy Empowering Consumers for the Energy Transition Länk till annan webbplats..

Synpunkter på CEER:s arbetsprogram 2022 lämnas till CEER senast den 9 augusti 2021 via ett särskilt formulär.

Arbetsprogrammet och formuläret för synpunkter finns på CEER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter