Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:44:28

Nu är det dags för elnätsföretag att rapportera in risk- och sårbarhetsanalyser till Ei

Nu är e-tjänsten för elnätsföretagens inrapportering av risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner öppen. Sista dag att rapportera in uppgifterna till Energimarknadsinspektionen (Ei) är den 31 juli 2021.

Enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerheten i elnäten (EIFS 2013:3) Pdf, 57.8 kB. ska innehavare av nätkoncession för linje med en spänning som understiger 220 kilovolt och innehavare av nätkoncession för område varje år redovisa en risk- och sårbarhetsanalys samt en åtgärdsplan till Ei.

Redovisningen sker via IT-systemet KENT RSA och ÅP och instruktioner i form av en handbok finns på ei.se. Ei har även skickat ut information till berörda via ett via ett startbrev.

Sista dag att rapportera in uppgifterna till Ei är den 31 juli 2021.

Till inrapporteringen risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner.

Kontaktuppgifter
RSA och ÅP
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter