Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-19 00:04:19

Nu finns information om residualmix för 2020

Residualmixen för 2020 är nu publicerad på Energimarknadsinspektionens (Ei) webbplats. Residualmixen är framför allt intressant för elhandelsföretag, eftersom de är skyldiga att i efterhand informera sina kunder om hur den el de levererat är producerad.

Varje år publicerar Ei information om residualmixen. Residualmixen kan enkelt beskrivas som den el som blir kvar när man räknat bort el som sålts med ursprungsgarantier. Residualmixen består därmed av el där det inte finns ursprungsgarantier eller där ursprungsgarantierna är annullerade.

I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå. Beräkningen för den slutliga residualmixen utgör ett genomsnitt av de nordiska länderna. Ei ansvarar för att presentera den årliga beräkningen, som utförs av Grexel.

Residualmix för 2020

Sedan 2019 beräknas residualmixen med en ny metodik (Issuance based method). Metodiken är tänkt att rätta till vissa brister i tidigare beräkningar.

Den nordiska residualmixen för 2020 består av

  • 7,99% förnybart producerad el
  • 37,32% kärnkraftsproducerad el
  • 54,69% fossilt producerad el

Miljöpåverkan för den nordiska mixen är 365,27 g/CO2 per kWh. På Ei:s webbplats kan du läsa mer om residualmixen och hur du redovisar ursprungsmärkningen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter