Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:54:25

Hur lång tid tar det att ansluta en kund till elnätet? Ei granskar anslutningsskyldigheten

Om en kund vill bli ansluten till elnätet är elnätsföretaget skyldig att göra det inom skälig tid. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) frågat tre elnätsföretag vilka rutiner de har gällande anslutning och hur de arbetar för att korta anslutningstiderna.

Ei har begärt att de tre största elnätsföretagen ska svara på frågor som handlar om hur lång tid det tar att ansluta kunder till elnätet. Frågorna gäller anslutningar med en spänning som är 400/230 V och med en säkring om 16–25 A.

Ei vill även ha svar på vilka rutiner elnätsföretagen har kring anslutning och vad de gör för att korta anslutningstiden.

Granskning av anslutningsskyldigheten

Frågorna till elnätsföretagen är en del av Ei:s granskning av om företagen följer 3 kap. 7 a § ellagen som säger att en nätkoncessionshavare är skyldig att ansluta en anläggning inom skälig tid.

Bakgrunden till granskningen är att antalet frågor och anmälningar till Ei när det gäller långa anslutningstider har ökat de senaste åren. Frågorna handlar bland annat om hur lång tid man som kund ska behöva vänta. Lagstiftningen och förarbetena kring detta ger dock inget exakt svar.

Enligt ellagen ska en anslutning vara klar inom två år från det att elnätsföretaget tagit emot en begäran. Detta innebär dock inte att nätföretaget alltid har rätt att ta två år på sig. Lagen säger också att det får ta längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller om det finns särskilda skäl.

– På det viset är lagens krav ganska otydliga. Nu inleder vi en granskning för att ta reda på hur lång tid det tar i praktiken. De tre största elnätsföretagen får därför svara på ett antal frågor om tidsåtgång för ärenden som de har hanterat under 2020 och vilka åtgärder de har vidtagit sedan 2018 för att korta handläggningstiderna, säger Jonas Grape, jurist på Ei.

Resultat sammanfattas i promemoria

Granskningen kommer att sammanfattas i en promemoria som, när den är klar, publiceras på ei.se.

– Vi hoppas att granskningen kan mynna ut i någon slags vägledning för vad Ei tycker är en skälig tid för anslutning, säger Jonas Grape. Inte minst för att ha som grund i framtida granskningar.

Här är de frågor och begäran om svar som skickats till:

Kontaktuppgifter
Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter