Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 04:13:40

Oschyssta affärsmetoder på elmarknaden är utstuderade

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt om oschyssta affärsmetoder på elmarknaden går in i en ny fas. Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag inleds nu och kommer sedan att diskuteras med bransch- och kundorganisationer och berörda myndigheter.

Under våren har projektet haft möten med bransch- och kundorganisationer och myndigheter för att dels presentera projektet, dels för att få deras syn och erfarenhet av de oschyssta affärsmetoder som används på elmarknaden. Resultatet av mötena visar på en samsyn och att problemen behöver åtgärdas.

Oschyssta affärsmetoder

Ei kan se att de oschyssta affärsmetoder som används är utstuderade för att lura in kunden i elavtal som är svåra att ta sig ur. Metoderna används i hela kundprocessen från det att kunden luras in i ett elavtal till att avtalet avslutas. Kundprocessen kan grovt delas in försköpssituation, när avtalet ingåtts och när avtalet ska avslutas och har sina respektive problem.

Förköpssituationen

Genom telefonförsäljning luras elanvändaren att teckna elavtal genom olika metoder. Antingen genom att svara på ett SMS med förespeglingen att kunden ska få information men som egentligen är ett godkännande att ingå ett elavtal. Ett annat sätt är att kunden luras in i en falsk trygghet genom att elhandlaren påstår att de ringer från den nuvarande elhandlaren eller nätägaren i kundens nätområde. Det förekommer också att de elavtal som erbjuds säljs in utan bindningstid som kunden kan avsluta när den vill. Dessa elavtal visar sig sedan ha uppsägningstider på upp till 30 månader.

När avtalet ingåtts

Flera klagomål till Ei vittnar om att elanvändaren varit omedveten om att ett elavtal har ingåtts innan de mottar en avtalsbekräftelse från elhandlaren. När konsumenten då vill hävda sin 14 dagars ångerrätt är det ofta svårt att få kontakt med kundtjänst per telefon eller e-post. Det resulterar i att elhandlaren går vidare och genomför leverantörsbytet och påbörjar elleveransen. När elanvändaren då vill ta sig ur elavtalet hotar elhandlaren med höga brytavgifter och att frånkoppla kunden från elnätet. Det förekommer också att det elpris som faktureras är högre än vad som utlovats vid försäljningstillfället.

Erbjudanden om samfakturering ställer till med problem på elmarknaden när kunden lämnar en fullmakt till elhandlaren så att denne får nätfakturan skickad till sig. Det kräver att elhandlaren begär att faktureringsadressen ska ändras hos nätägaren som innebär att all information från nätägaren till elanvändaren skickas till elhandlaren. Kunden blir då berövad på information om sitt nätavtal som denne fortfarande är betalningsansvarig för. Om elhandlaren inte betalar nätfakturan skickas betalningspåminnelser till elhandlaren och kunden förblir ovetande om skulden till nätägaren tills skulden går till inkasso.

När avtalet avslutas eller löper ut

När kunden ska säga upp elavtalet är det ibland svårt att få kontakt med elhandlaren via kundtjänst eller e-post. Det förekommer också att elhandlare erbjuder korta elavtal med tre månaders bindningstid. Det kunden inte informeras om är att efter bindningstidens slut övergår elavtalet till ett annat elavtal med nya villkor med tolv månaders uppsägningstid.

Projektet går in i en ny fas

Efter att ha analyserat kundklagomål inom området oschyssta affärsmetoder och diskuterat frågan med branschen, kundföreträdare och myndigheter går nu projektet in i en ny fas. Mot den beskrivna bakgrunden kommer Ei att gå vidare och utreda åtgärdsförslag som kan begränsa möjligheten att använda oschyssta affärsmetoder på elmarknaden.

Följ Ei:s arbete

Ei fortsätter att arbeta brett med att motverka oschysst elhandel, både genom tillsyn och regelutveckling. Ett bra sätt att hålla dig informerad är att anmäla dig som prenumerant av projektsidan, då får du mejl varje gång vi publicerar något nytt.

Gå till hantera prenumeration

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter