Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:25:25

Ei förelägger elhandelsföretag – avtalsvillkor måste lämnas till kunden vid telefonförsäljning

Vid telefonförsäljning där kunden erbjuds att teckna elavtal ska kunden alltid få avtalsvillkoren innan avtalet ingås. Att bara hänvisa kunden till företagets webbplats i ett sms är inte tillräckligt, enligt ett tillsynsbeslut från Energimarknadsinspektionen (Ei).

Enligt ellagen ska de avtalsvillkor som följer av 11 kap. 13 § ellagen (1997:857) lämnas till konsumenten innan avtalet ingås. Villkoren ska lämnas på ett sätt som gör det möjligt för konsumenten att direkt ta del av dem i en läsbar och varaktig form.

I sin tillsyn har Ei uppmärksammat att elhandelsföretaget Stockholm Elbolag brister i de delar som handlar om att lämna avtalsvillkoren till kunder som tecknar elavtal med företaget via telefonförsäljning.

Efter säljsamtalet har Stockholms Elbolag skickat ett sms med en länk till startsidan på företagets webbplats. Där behöver kunden själv leta sig fram till villkoren.

Ei bedömer att det inte är tillräckligt enligt ellagen som säger att avtalsvillkoren ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås. Villkoren måste lämnas på ett sätt som gör det möjligt för konsumenten att direkt ta del av dem i en läsbar och varaktig form.

Bristerna ska åtgärdas senast 6 juli

Stockholms Elbolag har nu fram till och med den 6 juli 2021 på sig att åtgärda bristerna.

Energimarknadsinspektionens beslut. Pdf, 205.4 kB.

Uppföljning/avskrivning

Stockholms Elbolag har uppgett att de har upphört med all telefonförsäljning sedan den 16 februari 2021. Ei avskrev därför ärendet den 16 augusti 2021.

Kontaktuppgifter
Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Karin Alvehag
Avdelningschef Slutkundsmarknader

016 -16 27 29

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter