Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:53:43

EFFEKT-dialogens seminarium den 16 juni – nu är anmälan öppen

I väntan på åtgärder för ökad kapacitet – vad kan vi göra så länge? Den 16 juni arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett inspirationsseminarium inom ramen för EFFEKT-dialogen. Nu kan du anmäla dig!

Mycket är på gång, både planerad nätutbyggnad och åtgärder som på olika sätt kan bidra till ökad kapacitet. Ei har också tagit fram flera förslag som handlar om att förbättra förutsättningarna och spelreglerna för elmarknadens aktörer. Men vad kan vi göra i väntan på att åtgärder genomförs och/eller beslutas?

På seminariet lyfts goda exempel där aktörer berättar om hur de arbetar under det ”planeringsgap” som har uppstått. Ei kommer också att ge en aktuell bild av de förslag som Ei har lämnat, var i processen de är och vilka projekt som pågår just nu. Syftet med dagen är kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att lyfta fram goda exempel på sådant som kan göras redan nu.

Information och anmälan

Datum: Onsdagen den 16 juni 2021

Tid: 09.00-11.30

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 11 juni

Programpunkter

Inledning

  • Flexibilitet och kapacitet – vad har Ei gjort inom dessa områden de senaste åren? Vilka förslag har lagts och var ligger de i beslutsprocessen? (Ei)

Hur hanterar vi planeringsgapet och vad kan man göra så länge?

  • Vad kan vi göra i väntan på nätutbyggnad och nya regler? (Ei)
  • Flera aktörsgrupper har tagit initiativ för att på olika sätt möta akuta och kommande behov av nätkapacitet och effekt. Hör några av dem berätta hur de valt att arbeta i planeringsgapet/mellanperioden innan utfallen av Ei:s förslag står klara och innan marknadsmekanismer finns på plats. (Medverkande talare/organisationer/företag kommer att presenteras innan seminariet.)

Läs mer om EFFEKT-dialogen

Mer information finns på EFFEKT-dialogens projektsida. Där kan du också anmäla dig som prenumerant på EFFEKT-dialogens nyhetsutskick.

Kontaktuppgifter
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter