Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:54:43

ACER presenterar resultaten från sin prisbarriärsstudie – webbseminarium 20 maj

Den 20 maj anordnar ACER* ett öppet webbseminarium för att presentera resultaten av den metodstudie som genomförts.

Syftet med studien har varit att identifiera och mäta utvecklingshinder för konkurrenskraftiga elpriser och nya marknadsaktörers inträde och deltagande i EU:s grossistmarknader för el.

Med resultaten hoppas ACER effektivt kunna uppfylla sitt nya övervakningsansvar som anges i EU-lagstiftningen Ren energi för alla (Ren energipaketet).

Sista anmälningsdag är den 18 maj. Mer information om webbseminariet och hur du anmäler dig finns på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

*The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter