Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:06:28

Remiss av reviderad balansmodell på den dansk-svenska grossistmarknaden för gas

Den danska transmissionsnätsoperatören Energinet har publicerat en konsultation om en revidering av balansmodellen för den dansk-svenska grossistmarknaden för gas, Joint Balancing Zone (JBZ). Intressenter kan lämna synpunkter till och med den 10 maj.

Den föreslagna balansmodellen, som beräknas träda i kraft i oktober 2022, innebär bland annat att systembalansen stäms av fler gånger under gasdygnet.

För mer information om balansmodellen, se konsultationsunderlaget på Energinets webbplats. Länk till annan webbplats.

Efter att synpunkter och ändringsförslag har kommit in, kommer danska Energinet och svenska Swedegas att skicka en gemensam ansökan om godkännande till Energimarknadsinspektionen (Ei) och till Ei:s danska motsvarighet Forsyningstilsynet.

Remisstiden är 12 april – 10 maj 2021.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter