Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Remiss av reviderad balansmodell på den dansk-svenska grossistmarknaden för gas

Remiss av reviderad balansmodell på den dansk-svenska grossistmarknaden för gas

Den danska transmissionsnätsoperatören Energinet har publicerat en konsultation om en revidering av balansmodellen för den dansk-svenska grossistmarknaden för gas, Joint Balancing Zone (JBZ). Intressenter kan lämna synpunkter till och med den 10 maj.

Den föreslagna balansmodellen, som beräknas träda i kraft i oktober 2022, innebär bland annat att systembalansen stäms av fler gånger under gasdygnet.

För mer information om balansmodellen, se konsultationsunderlaget på Energinets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att synpunkter och ändringsförslag har kommit in, kommer danska Energinet och svenska Swedegas att skicka en gemensam ansökan om godkännande till Energimarknadsinspektionen (Ei) och till Ei:s danska motsvarighet Forsyningstilsynet.

Remisstiden är 12 april – 10 maj 2021.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter