Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:01:22

Nytt datum för redovisning av naturgasuppdrag

I december 2020 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att se över regleringen av naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till en förgasningsanläggning. Uppdraget skulle redovisas den 13 april, men utredningstiden har nu förlängts till den 31 december 2021.

I mitten av mars skickade Ei in en begäran till regeringen om att utredningstiden för uppdraget skulle förlängas.

Orsaken till att Ei vill senarelägga uppdraget är att det finns flera omständigheter runt elnätsregleringen som kan påverka förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Bland annat pågår olika domstolsprocesser som kan få stor betydelse för bedömningen av vilka nationella regelverk som kan tillämpas både för gas- och elnät.

Regeringen har nu beslutat att förlänga uppdragstiden till den 31 december 2021.

Mer om uppdraget finns att läsa på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Marie-Louise Eriksson
Analytiker/Ekonom

016-16 27 55

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter