Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:09:00

Information om ursprungsmärkning måste finnas på eller i samband med fakturan

På eller i samband med de elhandelsfakturor som ett företag skickar ut ska det framgå hur den el som levereras är producerad. Det ska vara enkelt för kunden att få tydlig information om den köpta elen. En hänvisning till företagets webbplats räcker inte.

Elhandelsföretag är enligt ellagens krav på ursprungsmärkning och Energimarknadsinspektionens (Ei:s) föreskrifter skyldiga att informera sina kunder om på vilket sätt den el de levererar är producerad. Kunden ska på sin faktura eller i samband med fakturan få tydlig information om den el de köpt.

Vid en granskning som Ei gjort framkom att denna information saknades på fakturor från GNP Energy Sverige AB. På fakturorna fanns en hänvisning till information om ursprungsmärkning på företagets webbplats, vilket Energimarknadsinspektionen (Ei) inte bedömer som tillräckligt.

Ei har därför beslutat att företaget senast den 24 maj 2021 ska redovisa till Ei att de har kompletterat sin information i samband med fakturautskick. Från och med den 24 maj ska företaget:

  • lämna information på eller i samband med fakturor till konsumenter och näringsidkare om den egna sålda energimixen i form av ett cirkeldiagram innehållande uppgifter om andelen fossila energikällor, förnybara energikällor och kärnkraft. Cirkeldiagrammet ska alltid finnas på eller i samband med fakturor till konsument och näringsidkare.

Mer om elens ursprungsmärkning finns på ei.se.

Uppföljning/Avskrivning

GNP Energy Sverige AB har skickat in underlag till Ei som visar att företaget har åtgärdat de påtalade bristerna. Ei avskrev därför ärendet den 11 maj 2021.

Kontaktuppgifter
Sabine Haim

016-16 25 98

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter