Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:41:28

Rapport om el- och gasnätsreglering i europeiska länder

I mitten av mars publicerade CEER* den årliga rapporten Regulatory Frameworks for European Energy Networks.

Rapporten publiceras årligen och ger en bild över hur regleringen av el-och gasnät ser ut i Europa.

Rapporten som publicerades i mitten av mars beskriver hur regleringen i de europeiska länderna såg ut 2020. Bland annat beskrivs vilka delar intäktsramen består av, hur kapitalbasen beräknas, vilka incitament som finns och vilken kalkylränta som används.

De flesta EU-länder, Storbritannien, Nordirland, Island och Norge finns med i rapporten.

Till rapporten hör även ett antal bilagor där länderna kunnat ge en mer detaljerad beskrivning av hur intäktsramar beräknas.

Rapporten CEER Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2020 finns att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats..

*CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter