Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:57:15

NordREG har publicerat rapport om elnätstariffer

Samarbetsorganisationen NordREG*, där Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna, har nyligen publicerat en rapport om tariffutformning i de nordiska länderna.

Rapporten Electricity distribution tariffs är en beskrivning av dagens tariffutformning. En liknande rapport publicerades av NordREG för ett antal år sedan och mycket har hänt sedan dess.

De förändringarna som skett i samhället, bland annat i form av ökad elektrifiering inom industri- och fordonssektorn, kräver mer kostnadsriktiga nättariffer för att bidra till ett effektivt nätutnyttjande.

I huvudsak är rapporten en beskrivning av dagsläget, men nämner även några utmaningar.

Bland annat:

  • Att bristen på överföringskapacitet i vissa områden kan kräva att effektavgifter används i större omfattning än idag.
  • Att kunderna behöver få information så att de förstår och därmed har möjlighet att reagera på de prissignaler som används.
  • Att det inte finns något perfekt system för tariffutformning utan tariffstrukturen kan behöva anpassas över tid beroende på de behov som finns i respektive nät.

Rapporten finns publicerad på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

*NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter