Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:48:50

Möjlighet att tycka till om CEER:s strategi

CEER* har tagit fram ett förslag på strategi som ska utgöra ramen för organisationens arbete de närmaste åren. Till och med den 30 april har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på strategin.

CEER:s strategi "Empowering consumers for the energy transition" sträcker sig från 2022 till 2025. Strategin beskriver vilka områden som de europeiska energimyndigheterna kommer att fokusera på under de närmaste åren för att främja energiomställningen och bidra till ett koldioxidneutralt samhälle och ekonomi.

Till och med den 30 april 2021 har intressenter möjlighet att ge synpunkter på dokumentet via ett frågeformulär på CEER:s webbplats.

Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmuntrar svenska aktörer att ta chansen att ge återkoppling och eventuella förslag och idéer. För Ei är det viktigt att vi och övriga europeiska tillsynsmyndigheter samverkar kring frågor som svenska intressenter uppfattar som viktiga och angelägna.

Dokumentet och information om hur du kan lämna synpunkter på CEER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter