Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:22:47

Ändringar i EU-förordningar från 15 mars

Den 15 mars trädde ett antal ändringar i kraft gällande fyra EU-förordningar för el.

De EU-förordningar som ändringarna gäller är:

  • Förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning CACM)
  • Förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA)
  • Förordning om balanshållning avseende el (EB)
  • Förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO)

Ändringarna gäller särskilt processen för framtagande och antagande av gemensamma villkor eller metoder.

Tydligare ansvar

De ändringar som nu trätt i kraft förtydligar bland annat att nationella tillsynsmyndigheter och ACER* är ansvariga för antagandet av de slutliga texterna till villkor eller metoder.

De innebär att tillsynsmyndigheterna och ACER har rätt att se över och ändra förslagen från systemansvariga för överföringssystem (TSO) eller från Nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO) för att säkerställa att de är i linje med målen i de fyra elförordningarna och att de bidrar till marknadsintegration, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande elmarknad.

Här hittar du ändringarna i Europeiska unionens officiella tidning. Länk till annan webbplats.

De konsoliderade versionerna

Nedan finns de konsoliderade versionerna. Versioner i pdf-format publiceras på eur-lex.europa.eu den 9 april 2021.

Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el. Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem. Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet. Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Länk till annan webbplats.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter