Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:15:31

Beslut om 15 minuters avräkningsperiod i de nordiska länderna

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beviljat Svenska kraftnät undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser till och med den 21 maj 2023. Tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland har godkänt motsvarande undantag för systemansvariga för överföringssystem i sina respektive länder.

Enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (Balansförordningen) ska 15 minuters avräkningsperiod för obalanser tillämpas från den 18 december 2020.

Enligt förordningen finns dock möjlighet för systemansvariga att begära undantag och skjuta upp införandet om vissa omständigheter är uppfyllda.

Ei har i sitt beslut kommit fram till att det finns förutsättningar för att kunna meddela ett undantag och därmed senarelägga införandet av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser som Svenska kraftnät begärt i sin ansökan.

Ei:s beslut finns att läsa här. Pdf, 745.2 kB.

Mer om besluten i andra nordiska länder finns att läsa på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Lars Tedebrand
Expert

016-16 27 86

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter