Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:45:19

Ei söker deltagare till referensgrupp om incitamentsreglering

Just nu arbetar Energimarknadsinspektionen (Ei) med att utveckla incitamenten i intäktsramsregleringen. Nu söker vi dig som vill vara med i våra referensgrupper.

Inför intäktsramsreglering 2024-2027 arbetar Ei med att utveckla de delar i regleringen som handlar om incitament. Arbetet är uppdelat i två olika projekt. Det första handlar om att utveckla de befintliga incitamenten för kvalitet och/eller effektivt nätutnyttjande. Det andra handlar om att utveckla nya incitament för flexibilitetstjänster.

Referensgrupp 1: Utveckling befintliga incitament

Ei har påbörjat ett arbete för att se om de föreskrifter som finns behöver revideras. Syftet med arbetet är att se om elnätsföretagens incitament för kvalitet och/eller effektivt nätutnyttjande behöver förbättras.

Ei vill gärna ha synpunkter och input i arbetet. Därför söker vi representanter från elnätsföretag och från kund/konsumentorganisationer som vill vara med i en referensgrupp för utveckling av befintliga incitament.

Referensgruppen kommer att träffas två gånger under 2021. Plats för mötena är ännu inte bestämd, oavsett är det alltid möjligt att delta på distans. Som medlem i referensgruppen vill vi gärna att du medverkar på dessa två möten och i diskussioner som kan uppstå efter mötena, samt ger input och synpunkter på de förslag som presenteras.

Referensgrupp 2: Incitament för flexibilitetstjänster

I EU-lagstiftningen Ren energi för alla finns bestämmelser som syftar till att stärka incitament till användande av flexibilitetstjänster i distributionsnäten. Ei har nu påbörjat en förstudie för att ta fram förslag till hur olika incitament för flexibilitetstjänster skulle kunna utformas inom intäktsramsregleringen. Ett incitament för flexibilitetstjänster ska bidra till att förbättra effektiviteten i driften och utvecklingen av distributionssystemet och främja att sådana tjänster väljs vid de fall som de kostnadseffektivt minskar behovet av uppgradering eller ersättning av elkapacitet och stöder en effektiv och säker drift av distributionssystemet.

Ei vill gärna ha synpunkter och input i arbetet. Därför söker vi representanter från elnätsföretag, kund/konsumentorganisationer samt energitjänsteföretag som vill vara med i en referensgrupp för incitament för flexibilitetstjänster i intäktsramsregleringen.

Referensgruppen kommer att träffas tre gånger under 2021. Plats för mötena är ännu inte bestämd, oavsett är det alltid möjligt att delta på distans. Som medlem i referensgruppen vill vi gärna att du medverkar på dessa tre möten och i diskussioner som kan uppstå efter mötena, samt ger input och synpunkter på de förslag som presenteras.

Välkommen med din anmälan senast 24 mars

Vill du vara med i någon av våra referensgrupper? Anmäl dig till Maria Dalheim, analytiker på Ei senast den 24 mars 2021.

Vi önskar en så bred representation som möjligt och kan därför behöva göra ett urval om det är många som är intresserade. Återkoppling sker efter att anmälningstiden löpt ut.

Kontaktuppgifter
Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter