Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:02:24

Energiföretagen tipsar om lista för växelriktare

Energiföretagen Sverige arbetar med att ta fram en lista för växelriktare. Syftet är bland annat att förenkla för kunder och installatörer av solceller.

Energimarknadsinspektionen (Ei) deltar regelbundet i möten tillsammans med företrädare för solelsbranschen, Svensk Solenergi, nätföretagen, installatörer, Energimyndigheten och Energiföretagen.

Energiföretagen Sverige har bland annat informerat om att de är i färd med att ta fram en lista över granskade växelriktare. Listan, Rikta Rätt, vänder sig till den som ska installera en växelriktare i en anläggning av typ A, och till elnätsföretag som ansluter sådana anläggningar.

Ett nätföretag ska se till att reglerna i RfG uppfylls när solceller av typ A (och större) ansluts.

Information om listan finns på Energiföretagen Sveriges webbplats Länk till annan webbplats..

Ei är den myndighet som bedriver tillsyn enligt EU-förordningen RfG.

Information om RfG.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter